Wyniki Diecezjalnego Konkursu Biblijnego 2019

Po etapie szkolnym i rejonowym najlepsi uczestnicy dostali się do finałowego diecezjalnego etapu. Na pierwszym etapie w 48 szkołach wzięło udział ponad 2000 uczniów naszej diecezji. 

Konkurs odbywał się na dwóch poziomach: 

Poziom I – klasy 4-6 szkół podstawowych

Poziom II – klasy 7-8 szkół podstawowych oraz klasy 3 gimnazjum.

 

Laureatami na poziomie I zostali: 

I miejsce – Błażej Krajewski z Działdowa

II miejsce – Monika Banaszewska z Przysieka

III miejsce – Antonina Dębek z Torunia

 

Zwycięzcami na poziomie II zostali

I miejsce – Lidia Kłosowska z Torunia

II miejsce – Kacper Kinstler z Torunia

III miejsce – Martyna Boniecka z Kowalewa Pomorskiego

 

W spotkaniu wzięli udział m.in. bp Wiesław Śmigiel, Maria Mazurkiewicz, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, ks. dr hab. Tomasz Tułodziecki z Wydziału Teologicznego UMK, Andrzej Mazur, Dyrektor Departamentu Kancelarii Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Tego dnia odbył się również Dzień Otwartych Drzwi. Kandydaci oraz rodzice mogli zapoznać się z ofertą szkoły oraz wziąć udział w licznych warsztatach i spotkaniach tematycznych z kadrą nauczycielską. 

Ewa Jankowska

zdjęcia https://diecezja-torun.pl/Artykuly/View/2749/zakonczenie-diecezjalnego-konkursu-biblijnego

Strajk nauczycieli

W związku ze stawianymi pytaniami, czy katecheci mogą strajkować, pragnę przypomnieć, że katecheta jest zatrudniany na podstawie imiennego skierowania wystawionego przez Biskupa Diecezjalnego oraz, że naucza Ewangelii w imieniu Kościoła katolickiego. Zatem obecność katechety w szkole powinna być kojarzona z realizacją przyjętej misji, a nie tylko z wykonywaniem zawodu nauczyciela i pobieraniem pensji.

Sugeruję zatem, aby katecheci zachowali roztropność w ewentualnym podjęciu akcji protestacyjnych, a oddali się do dyspozycji dyrekcji szkoły lub przedszkola. Jeśli będą zawieszone zajęcia dydaktyczne, to przedszkola i szkoły sprawują nadal zadania opiekuńczo-wychowawcze. Zachęcam zatem, aby w tym zakresie wesprzeć dyrekcję. Poza tym należy pamiętać, że nikt nie może zmuszać do przystąpienia do strajku, jest to wolna decyzja nauczyciela. Jednocześnie pragnę poinformować, że za wzięcie udziału w proteście nie będą wycofywane misje kanoniczne. 

 

ks. Mariusz Wojnowski

Dyrektor Wydziału Katechetycznego KDT

Dobre kino

 

Rafael Film od pięciu lat nie ustaje w wysiłkach, by upowszechniać kino z wartościami chrześcijańskimi, co wydaje się w dzisiejszych czasach szalenie ważne dla ewangelizacji. Przez cały ten czas przekonują właścicieli kin do tego, by filmy religijne zaistniały w ich repertuarze i by były traktowane na równi z innymi produkcjami. Na tej płaszczyźnie dało się osiągnąć porozumienie z sieciami kin Multikino i Helios, które chcą otworzyć się na współpracę z katechetami, parafiami i wspólnotami, udostępnić sale dla widzów tego typu kina, stworzyć dobre, elastyczne warunki (zarówno dla małych, jak i większych grup) na pokazy dla szkół, parafii, zakonów czy wspólnot, oferując bardzo dobre ceny za bilety.

 

Warto zainteresować się tą formą ewangelizacji, zwłaszcza, że może ona stanowić uzupełnienie lekcji religii lub rekolekcji szkolnych. Najbliższe kina w naszej diecezji są w Grudziądzu i Bydgoszczy.

 

Więcej informacji i repertuar http://www.rafaelfilm.pl/

 

Przygotowanie bliższe do małżeństwa i życia w rodzinie

W Diecezji Toruńskiej uczniowie, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną i uczestniczyli w katechezie szkolnej powinni otrzymać „Zaświadczenie o ukończeniu przygotowania bliższego do małżeństwa i życia w rodzinie”, zgodnie z załączonym wzorem. Zaświadczenie to wystawia i wręcza katecheta na zakończenie ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Zaświadczenie powinno być oznaczone pieczęciami parafii.

Załączniki:
Pobierz plik (zasw_malz.doc)Zaświadczenie[ ]28 kB
Czytaj więcej: Przygotowanie bliższe do małżeństwa i życia w rodzinie

SKUPIENIE WIELKOPOSTNE

Zgodnie z diecezjalna Instrukcją o zadaniach wobec katechizacji (nr 30) w każdym roku szkolnym organizuje się w dekanatach dzień skupienia dla katechetów (Adwent, Wielki Post). Przypominamy zatem o wypełnieniu tego obowiązku. Prosimy o zainteresowanie się dniem i godziną dekanalnego dnia skupienia. 

Dzień skupienia dla katechetów z dekanatów toruńskich odbędzie się we wtorek 26 marca. Rozpoczniemy adoracją Najświętszego Sakramentu o godz. 17.30 w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego (pl. bł. S. W. Frelichowskiego), następnie Msza Święta i spotkanie w Centrum Dialogu (przy WSD).

Publikacje do zajęć nt tzw. "mowy nienawiści"

Po tragicznych wydarzeniach w Gdańsku nowy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zlecił pilne przeprowadzenie w szkołach lekcji o tzw. mowie nienawiści. Rekomendowane przez urzędników materiały nie stanowią odpowiedzi na żaden problem, służą natomiast wprowadzaniu do systemu edukacji skrajnie ideologicznych treści. Poniżej wymieniono najważniejsze obiekcje związane z publikacjami w oparciu o które prowadzone są zajęcia nt. „mowy nienawiści”.

W linku cały artykuł https://ordoiuris.pl/edukacja/publikacje-do-zajec-nt-tzw-mowy-nienawisci-jako-przyklad-wprowadzania-do-szkol 

 

Zatrudnienie katechetów

Przy pierwszym zatrudnieniu w szkole na stanowisku nauczyciela religii (katechety) należy dostarczyć do Wydziału Katechetycznego następujące dokumenty:

1. Dyplom magisterski ukończenia studiów teologicznych/dyplom ukończenia studiów podyplomowych z teologii; oraz inne dyplomy potwierdzające dodatkowe kwalifikacje 

2. Zaświadczenie o przygotowaniu pedagogiczno-katechetycznym, jeśli nie ma specjalnej adnotacji na dyplomie ukończenia studiów teologicznych

3. Prośbę Księdza Proboszcza o skierowanie do szkoły (wg załączonego formularza); 

4. Świadectwo moralności od proboszcza parafii zamieszkania. Przy związku małżeńskim proszę zaznaczyć, że małżeństwo jest sakramentalne i trwa

5. Dane personalne katechety (zakładka Formularze)

6. Oświadczenie o współpracy katechety z parafią zatrudnienia 

7. Jedna fotografia

8. Podpisana klauzula informacyjna (zakładka Formularze)

Przy pierwszym zatrudnieniu wymagane jest także osobista rozmowa w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej Toruńskiej (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).

WIZYTACJE 2019

Zgodnie z zapowiedzią, zimą i wiosną, wizytacji będą poddani katecheci pracujący na terenie dekanatu bierzgłowskiego, kowalewskiego i górznieńskiego. W związku z tym prosimy o wypełnienie poniższych formularzu i przesłanie ich do Wydziału Katechetycznego lub przekazanie dekanalnemu wizytatorowi.

Ponadto należy również wypełnić "Sprawozdanie katechety" i klauzulę informacyjną - jeśli nie zostało to wcześniej zrobione.

Dotyczy to wszystkich katechetów, także duchownych.

Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego

Komisja Wychowania Katolickiego KEP przyjęła uchwalę w sprawie podstawy programowej, programu nauczania religii oraz podręczników.

Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią. Najważniejsze punkty to 3 i 4. Nowe podręczniki w przedszkolach oraz klasach I i V będą obowiązywać najwcześniej od 1 września 2020 roku, zaś w szkołach ponadpodstawowych obligatoryjnie od 1 września 2020 roku.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwala o PPK i PNR- 2018.doc)Uchwala o PPK i PNR- 2018.doc[ ]77 kB

Papież Franciszek do katechetów

Zachęcamy do zapoznanie się z przemówieniem Ojca Świętego Franciszka, które skierował do uczestników Międzynarodowego Kongresu Katechetów.

Czytaj przemówienie

 

A poniżej homilia Ojca Świętego Franciszka z 29.09.2013 r. z okazji Dni Katechetów w ramach Roku Wiary

Informacje z Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski


Komunikat w związki z Uroczystością Wszystkich Świętych

Przeczytaj więcej

Oświadczenie odnośnie etyki

 

Przeczytaj więcej

Bezpłatny podręcznik MEN a katechizmy

 

Przeczytaj więcej

Komunikat w sprawie przygotowania do sakramentów

Przeczytaj więcej

Stanowisko w sprawie łączenia klas

 

Przeczytaj więcej

Początek strony